2020-05-20 13:00Pressmeddelande

Patient fick för hög dos av blodförtunnande läkemedel

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en patient under ett dygn fått för hög dos blodförtunnande läkemedel. Detta kan ha berott på att journalsystemet accepterade en retroaktiv dos.

Patienten fick en liten blödning i hjärnan och det är oklart om detta berodde på det blodförtunnande läkemedlet. Efter undersökning och övervakning på Akademiska sjukhuset i Uppsala kunde patienten skrivas ut till hemmet utan kvarvarande symtom.

För mer information kontakta:

Mats Stenberg, chefläkare
021-17 30 00

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.