2018-10-23 16:00Pressmeddelande

​Patient drabbades av akut njursvikt

Region Västmanland har anmält en händelse där en patient drabbades av akut njursvikt efter en röntgenundersökning.

Patienten vårdades på intensivvårdsavdelning, IVA, under sex dygn och behandlades med dialys, innan hon kunde överflyttas till vårdavdelning.

Den undersökning som gjorts efter händelsen visar att patienten hade en komplicerad sjukhistoria och hade vid flera tillfällen dessförinnan vårdats på IVA på grund av bland annat blodförgiftning. Kvinnan behandlades också för diabets typ 2.

Den akuta njursvikten orsakades sannolikt av kontrastmedlet som användes vid röntgenundersökningen. Förloppet förvärrades av det diabetsläkemedel patienten fick. Även den antibiotika kvinnan fick bedöms ha bidragit till det allvarliga tillståndet.

Berörda kliniker har vidtagit flera åtgärder med anledning av händelsen. Bland annat finns nu en rutin om att behandling med det aktuella läkemedlet mot diabetes ska pausas vid röntgenundersökning med kontrastmedel.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria av chefläkare Helena Granstam Björneklett.

För mer information kontakta:

Helena Granstam-Björneklett, chefläkare
021-17 30 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap