2022-02-09 13:15Pressmeddelande

Påstigning via framdörren igen på VL:s bussar

När myndigheterna nu har tagit bort de flesta allmänna råd och rekommendationer kommer VL återigen öppna framdörrarna för påstigning.

 

Under stor del av pandemin har framdörrarna på VL:s bussar varit stängda och resenärerna har gått ombord via mittendörrarna. Nu när rekommendationer och råd upphört kommer VL återigen öppna framdörrarna för påstigning. Som förra gången kommer öppnandet att ske successivt med start fredagen den 11 februari.

”Från och med att restriktionerna släpps och samhället börjar öppnas upp igen finns ingen anledning att ha framdörrarna stängda. Vi har en god dialog med Svealandstrafiken och vi anser att vi kan ta det här beslutet nu”, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör på Kollektivtrafikförvaltningen.

När resenärerna går ombord via framdörren, och stiger av via någon av de andra dörrarna, blir det ett bättre flöde i bussen.

 

Biljettläsaren som just nu sitter i mitten av bussen kommer att flyttas tillbaka till framdörren så att resenären kan blippa sin biljett vid påstigning. Flytten av biljettläsarna påbörjas på fredag. På de bussar där biljettläsaren är flyttad kommer resenärerna gå ombord via framdörren.

”Den här pandemin har varit en tuff men lärorik resa. Nu vill vi blicka framåt och jag hoppas och tror att vi också kan göra det nu i och med myndigheternas beslut”, säger Arne Andersson.

Giltig biljett innan resa 

 

För att resa i VL-trafiken behöver resenären ha en giltig biljett och den måste köpas innan hen går ombord.

 

Här kan resenären köpa sin biljett:

- i VL-appen: här kan resenären köpa enkelbiljett.

- via Mina sidor på vl.se: här kan resenären köpa enkelbiljett, 24-timmarsbiljett och ladda sitt resekort.

- hos VL:s Kundcenter och VL:s fullvärdiga ombud: här kan resenären köpa enkelbiljett, 24-timmarsbiljett och ladda sitt resekort. Resenärer som inte har ett resekort kan också köpa det här.


För mer information eller intervjuer kontakta

Arne Andersson
direktör på Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 30 54, 072-146 09 54


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.