2015-01-29 09:44Pressmeddelande

Palliativa enheten flyttar till sjukhusområdet

null

Den palliativa enheten i Västerås kommer attflytta till sjukhusområdet. På onsdagen gav landstingsstyrelsen klartecken för projektering av ny byggnad vid Sundiska Vreten som bland annat får solceller på taket.

- Det är angeläget att landstinget har en väl fungerande vård i livets slutskede. För att den palliativa vården ska fungera optimalt bör vårdenheten ha nära till specialistsjukvården, och dessutom bör teamet för avancerad hemsjukvård och vårdenheten finnas nära varandra. Det blir möjligt genom att den palliativa enheten flyttar till sjukhusområdet, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

2009 beslutade landstinget att den palliativa enheten vid lämplig tidpunkt ska flyttas från Önsta-Gryta till sjukhusområdet. Olika alternativ har under åren prövats och bästa lösningen är att verksamheten placeras vid Sundiska Vreten.

- Den befintliga byggnaden är gammal och klarar inte dagens krav på bland annat energihushållning och arbetsmiljö. Det bästa alternativet för att få en bra vårdmiljö och goda arbetsförhållanden är att ersätta den med en ny modern byggnad anpassad för palliativa verksamheten. Den nya byggnaden blir energieffektiv med exempelvis solceller på taket, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

I ett första förslag skulle en nybyggnation kosta 45 miljoner kronor. Efter synpunkter från landstingsstyrelsen har ett nytt och mer kostnadseffektivt förslag arbetats fram. Bygget beräknas nu kosta 30 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21

Andreas Porswald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl