2020-04-24 09:12Pressmeddelande

Överförskrivning av narkotikaklassat medel

Överförskrivning av narkotikaklassat medel bidrog till psykosutveckling – stramare förskrivningsmönster idag.

En patient inom vuxenpsykiatrisk öppenvård fick sin diagnos ändrad efter så kallad direkt klinisk bedömning av läkare. Detta medförde att patienten fick behandling med ett centralstimulerande narkotikaklassat läkemedel (amfetaminliknande).

Det konstateras att diagnosen ställts på sätt som inte motsvarar normala kvalitetskrav. Efter en tid började patientens användande av medlet öka och trots detta stoppades inte förskrivningen utan fortsatte också när patienten testats positiv för användning av illegala droger. Efter en tid insjuknade patienten i ett psykostillstånd som medförde tvångsvårdsbehov, där den felaktiga förskrivningen av läkemedel bedöms ha bidragit till sjukdomsutvecklingen hos patienten. Det inträffade anmäls därför enligt lex Maria.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra upprepning av det inträffade. Kraven för diagnos inom området är idag högre ställda och ett stramare förskrivningsförfarande tillämpas.

Kontaktperson:

Fredrik Åberg, chefläkare
Tel. 021 17 56 70
E-post. fredrik.aberg@regionvastmanland.se

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.