2020-10-29 14:31Pressmeddelande

Oroande utveckling av covid-19 i Västmanland

Under den senaste veckan har covid-19 ökat markant i Västmanland. Fler av dem som tar prov för covid-19 visar sig ha en pågående infektion och fler patienter vårdas på sjukhus för covid-19.

Det här är en mycket oroande utveckling som vi inte ville se. Vi har visserligen förberett oss på att en ökning av antalet smittade skulle ske under hösten. Nu gäller det att vi alla verkligen följer de allmänna råden och gör allt vi kan för att stoppa smittan, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Under onsdagen rapporterades 84 nya bekräftade fall av covid-19 i Västmanland.

Vi har tyvärr haft en trend med uppåtgående siffrorna under en tid, precis som på många andra håll i landet, säger jan Smedjegård.

Hittills under den senaste veckan har knappt fem procent av alla som testats haft covid-19, att jämföra med mindre än en procent när andelen var som lägst i somras. Antalet patienter som behöver vårdas på sjukhus har också ökat något. Idag har Västmanland 9 inneliggande patienter med covid-19. Ingen av dessa vårdas dock på IVA.

Det har förekommit fall på några äldreboenden och hemtjänstgrupper i länet.

Avgörande att följa rekommendationer och allmänna råd

Det nu verkligen viktigt att var och en av oss hjälper till att stoppa spridningen av covid-19 genom att följa råden som alla kan vid det här laget: tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk. Det är också viktigt att man testar sig när man har symtom, avslutar Jan Smedjegård.

Kontaktperson

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare, Region Västmanland
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.