2020-10-16 11:00Pressmeddelande

Omfattande stöd till turismnäringen i Västmanland och Örebro

ALMI Mälardalen och Region Västmanland har beviljats stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Västmanland och Region Örebro län för två systerprojekt som genomförs under 2020 till 2023.

Det övergripande målet för projekten är att deltagande turismföretag ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare efter pandemin och skapa nytta för fler verksamheter.

Genom individuell rådgivning, coachning inom hållbarhet, digitalisering, marknad och försäljning ger den gemensamma satsningen konkret stöd till krisdrabbade turismföretag och deras behov under och efter den kris som pandemin framkallat.

Insatserna ska även bidra till att utveckla tematiska destinationer som skapar effekter för näringen i ett mer långsiktigt perspektiv. De två projekten är en del av en omfattande kraftsamling som görs för att utveckla turismnäringen i regionen.

Det här kommer att ge oss möjligheter att jobba med besöksnäringen, som under pandemin utsatts för stora utmaningar. Vi gör extra satsningar och erbjuder företag affärsutveckling och finansiering. Det kan till exempel handla om rådgivning kring att få till en optimal organisation, sätta upp digital marknadsföring och e-handel eller förändra en affärsmodell. Vi har ambitionen att vara ett viktigt bollplank inför den omställning som en del företag står inför, säger Billy Bergåker, vd, Almi Företagspartner Mälardalen.

Dessa stöd är mycket viktiga för att Region Västmanland tillsammans med näringslivsfrämjande aktörer kan fortsätta göra insatser för att stötta besöksnäringen som drabbats hårt under pandemin, säger Denise Norström, regionstyrelsen ordförande (S). Region Västmanland.

Region Västmanland arbetar för att främja besöksnäringens utveckling som en del av det regionala utvecklingsansvaret. Arbetet samordnas genom den regionala turismorganisationen på regionens näringslivsenhet. Region Västmanland har aktivt medverkat till att de två aktuella projekten har etablerats och i deras genomförande.

Kontaktpersoner:

Henrik Wester, Turismchef, Region Västmanland
E-post: henrik.wester@regionvastmanland.se
Tel: 021- 481 82 54

Billy Bergåker, VD, Almi Mälardalen
E-post: billy.bergaker@almi.se
Tel: 021- 10 78 04

Sara Haffling, Rådgivare, Almi Mälardalen
E-post: sara.haffling@almi.se
Tel: 021- 10 78 26


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.