2014-11-25 15:05Pressmeddelande

Ökad tillgänglighet till sjukhuset i Västerås

null

Möjligheten att hitta en parkeringsplats vid Västmanland sjukhus Västerås förbättrats väsentligt i och med att sjukhuset i dagarna får ytterligare ett 80-tal p-platser.

- Det är tillfredsställande att vi kunnat skapa fler parkeringsplatser. Det är viktigt med god tillgänglighet även för dem som kommer med bil till sjukhuset, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

I förra veckan blev 41 besöksplatser tillgängliga på samma sida av sjukhuset som akutmottagningen med infart från Adelsögatan.

Framför sjukhusets entré iordningställs nu ytterligare en parkering med 40 p-platser, där en administrativ byggnad har rivits. Den nya grusade parkeringsytan beräknas vara klar till årskiftet. Platserna kommer att vara avsedda för besökare, men på parkeringen i anslutning till denna görs en viss omfördelning så att även p-platserna för personal utökas.

- Vi tar ett nytt grepp för att planera för tillgänglighet till sjukhuset. Det handlar om att se över fler cykelparkeringar med tak, samt möjligheter för bussresenärer att bekvämt nå huvudentrén.

Hela markområdet framför sjukhuset kommer, när även den andra gamla administrativa byggnaden har rivits, att iordningsställas för att öka tillgängligheten för besökare.

Den 19 december kommer parkeringsplatserna vid Tråddragargatan som nu är avstängda åter bli tillgängliga. Det handlar om 60 p-platser som stängts av i samband med bygget av ett vattenfördröjningsmagasin för att förebygga risken för översvämning i kulvertsystemet.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl