2023-05-30 12:18Pressmeddelande

Nytt hälsoprogram från 2024:Friska och pigga äldre spar vårdresurser

Äldre invånare ska erbjudas regelbundna hälsokontroller med möjlighet till uppföljning och behandling – på liknande sätt som barnhälsoprogrammet fungerat i årtionden. Tidig upptäckt av ohälsa och sjukdom innebär att fler kan hålla sig friska och pigga längre upp i åldrarna samtidigt som sjukvården sparar resurser. Vid sitt junisammanträde ska regionfullmäktige ta ställning till det seniorhälsovårdsprogram som föreslås införas gradvis under loppet av tre år med start i början av 2024.

Fram till 2030 kommer antalet personer äldre än 80 år i Västmanland att öka med 53 procent enligt prognosen. Att jobba förebyggande för att förhindra sjukdom kommer därför bli än viktigare, dels för att undvika individuellt lidande, dels för att hushålla med sjukvårdens resurser, säger Lina Eriksson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utvecklas och finjusteras

I början av nästa år startar det gradvisa införandet vid tre vårdcentraler och sedan följer fler vårdcentraler successivt, samtidigt som innehållet i programmet utvecklas och finjusteras för att breddinföras 2026. Grunderna i programmet ska bestå av tre steg: Först en hälsokontroll som erbjuds alla, men som kan följas upp med ytterligare två steg beroende på den äldres hälsa och behov. En viktig princip i seniorhälsovårdsprogrammet är att ge stöd och verktyg till egenvård för att man själv ska kunna bibehålla sin hälsa. Likaså är det viktigt att arbetet sker i samverkan med kommunernas hälsoarbete.

Beslutet om seniorhälsovårdsprogrammet innebär att det finns en ram och ett format för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt identifiera sjukdom hos äldre. Nästa steg är att fylla på med metoder och arbetssätt baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fånga upp innan de blivit sjuka

Preliminära hälsoekonomiska överväganden visar att om olika allvarliga tillstånd kan förebyggas leder detta både till bättre hälsa för invånarna och att resurserna räcker längre inom vården. Den hälsoekonomiska aspekten vägs in i det vidare arbetet med att utforma programmet.

Seniorhälsovårdsprogrammet är ett exempel på hur sjukvården kan jobba uppströms, alltså att förebygga och försöka fånga upp så många som möjligt så tidigt som möjligt innan de blivit sjuka. Att arbeta uppströms är extra viktigt med tanke på att befolkningen blir allt äldre samtidigt som resurserna inte är obegränsade, säger Lars Almroth.

Budgeten för seniorhälsovårdsprogrammet åren 2024-2026 är beräknad till sammanlagt 28,8 miljoner kronor.

 

För mer information:

Lars Almroth. Hälso- och sjukvårdsdirektör

Telefon: 021- 17 40 40

Lina Eriksson (L). Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Telefon: 021-17 50 90Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.