2019-11-22 08:00Pressmeddelande

Nya rön om samspelet arv-miljö och alkohol

Varför blir vissa alkoholister medan andra inte blir det, trots att de dricker lika mycket under ungdomsåren? Doktoranden Megha Bendre visar i sin avhandling att det finns reglerande mekanismer som påverkar samspelet mellan arv och miljö och missbruk av alkohol.

På Centrum för klinisk forskning i Västerås pågår en omfattande forskning inom det så kallade SALVe-projektet om faktorer som påverkar självskadebeteende, alkohol och drogmissbruk, kriminellt beteende, depression och ADHD.

Forskargruppen har bland annat identifierat en känslighetsgen som medför att bärarna är extra känsliga för den omgivande miljön. Omgivningen påverkar om det går mycket bra eller väldigt dåligt för dessa bärare av känslighetsgener, även kallade orkidébarn.

Forskningsresultaten har väckt nya frågor. Mehga Bendre har undersökt vilka mekanismer som påverkar samspelet mellan gener och miljö. Även om gener inte kan förändras av den omgivande miljön, så kan deras så kallade proteinuttryck förändras genom kemisk modifiering.

Megha Bendre kan i sin avhandling visa att individer med känslighetsgenen MAOA (monoaminoxidas-A) får olika molekylära följdverkningar beroende på om de utsätts för positiv eller negativ uppväxtmiljö.

Hon visar vidare att hög konsumtion av alkohol under ungdomsåren kan förändra de molekylära mekanismerna kopplade till MAOA-genen.

Avhandlingen bidrar även till att identifiera undergrupper bland dem som är bärare av känslighetsvarianter av MAOA-genen och utsatts för negativ uppväxtmiljö och således kan var i riskzonen för att utveckla alkoholberoende. Det är sannolikt denna grupp som kan ha mest nytta av en personlig eller individualiserad behandling.

Megha Bendre lägger fram sin avhandling ”Predictors of Alcohol Misuse Role of MAOA genotype, methylation, transcription and, negative and positive environmental factors” den 27 november, kl 13:15, i aulan ingång 21, Västmanlands sjukhus Västerås. Opponent är docent Mia Ericson, Göteborgs universitet. Megha försvarar avhandlingen på engelska.

För mer information kontakta:

Megha Bendre, doktorand vid Centrum för klinisk forskning
Tel. 073-595 12 24Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.