2021-01-05 07:00Pressmeddelande

Nya riktlinjer gällande munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 gäller nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer när det gäller användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen är ett komplement vid tillfällen då det kan vara svårt att hålla avstånd. Det viktigaste för att förhindra smittspridning är fortfarande att hålla avstånd.

Kollektivtrafiken är en viktig funktion i samhället, och vi på  Kollektivtrafikförvaltningen/VL och Svealandstrafiken kör med alla resurser vi har. Vi känner ett ansvar att fortsätta ta friska människor till arbete och skola och kommer därför göra allt vi kan för att informera om de nya rekommendationerna.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om munskydd gäller:

  • från och med den 7/1 2021
  • mellan kl 7.00-9.00 samt 16:00-18.00 vardagar
  • personer födda 2004 eller tidigare

Det är var och ens ansvar att ha med sig egna munskydd, att använda dem på ett korrekt sätt och slänga dem på ett säkert sätt efter användning.

Kollektivtrafiken är som sagt en viktig samhällsfunktion och jag är tacksam för det arbete alla medarbetare gör för att trafiken ska fortsätta rulla. Nu är det än mer viktigt att du som resenär tar ett ansvar och bara reser med oss när du är frisk och måste resa. Vi ska alla visa hänsyn till varandra och vi uppmanar alla att följa de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger, säger Arne Andersson, direktör på Kollektivtrafikförvaltningen. 

Det är också viktigt att poängtera att det inte finns lagstöd som gör att vi kan hindra resenärer att kliva på utan munskydd, utan det är varje resenärs egna ansvar som får väga tungt, avslutar han.

Så jobbar VL

Eftersom kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion följer vi utvecklingen noggrant och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från myndigheterna, bland annat Folkhälsomyndigheten.

För mer information, besök gärna vl.se.

Kontaktperson

Arne Andersson, förvaltningsdirektör, telefon: 021-17 30 54Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.