2016-10-26 17:00Pressmeddelande

​Nya pendlarbiljetter från hösten 2017

null

Hösten 2017 införs nya pendlarbiljetter i Mälardalen, kallade Movingo. De nya biljetterna kommer att gälla både på regionaltåg och anslutande lokal kollektivtrafik.

- De nya biljetterna är efterlängtade av många pendlare. Med dem blir det exempelvis möjligt att på samma biljett åka med tåg till Stockholm och därefter tunnelbana eller pendeltåg, säger landstingsrådet Tommy Levinsson (S).

Priset för de nya biljetterna är nu klart. Exempelvis kommer ett 30-dagarskort mellan Västerås och Stockholm att kosta 3 000 kronor. För maxpriset 3 200 kronor blir det möjligt att åka i hela Mälardalen på alla regionaltågsträckor och i all lokal trafik som omfattas av biljettsystemet. Från start omfattar systemet delar av Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland samt hela Stockholm och Uppsala.

En nyhet är att pendlarbiljetter till reducerat pris införs för ungdomar under 20 år för 75 procent av fullpris. Samma biljetter kommer studenter kunna köpa.

På onsdagen behandlade landstingsstyrelsen frågan om införande av Mälardalstaxan Movingo. Styrelsen ställde sig det förslag som Mälartrafik AB arbetat fram. Den 23 november behandlar landstingsfullmäktige ärendet.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), landstingsråd
021-17 34 93


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl