2022-03-01 08:00Pressmeddelande

Nya flextrafiken i Västerås blir tillgänglig för alla

Den 31 mars 2022 ersätts Flexlinjen i Västerås med ett nytt trafikkoncept, som har samlingsnamnet flextrafiken. Den nya flextrafiken blir en del av den allmänna kollektivtrafiken och är ett komplement till stadsbussarna i Västerås. Det innebär bland annat att flextrafiken delas in i tre områden, får samma biljetter som den allmänna kollektivtrafiken och blir tillgänglig för alla. 

Syftet med förändringarna är att förenkla och förbättra trafiken för resenärerna. Genom förändringarna blir det bättre struktur på den anropsstyrda flextrafiken, vilket ökar effektiviteten, resandet och kvaliteten i trafiken, säger Tommy Levinsson (S), ordförande kollektivtrafiknämnden.

Den nya flextrafiken riktar sig till resenärer som är i behov av korta gångavstånd, extra hjälp vid på- och avstigning och ett lugnare tempo. Precis som med Flexlinjen behöver resenärer boka sin resa via Kollektivtrafikförvaltningens beställningscentral, tidigast 14 dagar före och senast 60 minuter innan önskad avresa. Resenärerna hämtas sedan upp vid närmast bokad flexhållplats.

Trafiken blir tillgänglig för alla

Från den 31 mars blir flextrafiken en del av den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att resenärer inte behöver ansöka om ett särskilt tillstånd för att resa med flextrafiken. Idag behöver resenärer uppfylla vissa krav för att kunna resa med Flexlinjen, till exempel att resenären ska ha fyllt 65 år. Men med den nya flextrafiken tas kraven bort och trafiken blir tillgänglig för alla. 

Vi vill att så många som möjligt ska kunna resa kollektivt inom Västerås. Genom att göra flextrafiken tillgänglig för alla kan även den som är under 65 år och i behov av att ha ett kort gångavstånd till hållplatsen eller extra hjälp vid på- och avstigning, resa kollektivt utan något särskilt tillstånd, säger Anita Norrby Carlsson, enhetschef trafik och planering, Kollektivtrafikförvaltningen.

Flextrafiken kör inom tre områden

Flextrafiken kommer att köras inom tre områden; väster, norr och öster. Varje område har ett antal flexhållplatser där resenärer kan bli upphämtade eller gå av. Bussarna som kör inom ett område kommer att ha linjenummer:

•  Linje 91 kör inom område väster

•  Linje 92 kör inom område norr

•  Linje 93 kör inom område öster

För att resa mellan de olika områdena kan resenärerna byta buss på Fiskartorget i centrala Västerås, som blir bytespunkt för flextrafiken, säger Anita Norrby Carlsson.

Giltig VL-biljett behövs för att resa

När Flexlinjen ersätts med den nya flextrafiken gäller samma biljetter och priser som i den övriga stadstrafiken. Det innebär att den som ska resa med den nya flextrafiken behöver boka sin resa och ha en giltig VL-biljett innan avresan. Biljetten aktiveras när den blippas ombord på bussen.

 Eftersom det blir samma biljetter och priser som på stadsbussarna kan resenärer enkelt växla mellan att resa med flextrafiken och med stadsbussarna i Västerås, säger Anita Norrby Carlsson.

Förändringarna sker i samarbete med Västerås stad

Bakgrunden till att dessa förändringar genomförs är att Kollektivtrafikförvaltningen, år 2019, fick i uppdrag av Västerås stad att göra en översyn av linjerna 11, 12, 13 och Flexlinjen. I uppdraget ingick också att effektivisera trafiken och minska kostnaderna. Kollektivtrafikförvaltningen gjorde en utredning som resulterade i ett nytt trafikkoncept för Flexlinjen, en ny linje (14) istället för linjerna 11-13, samt nya linjer till Gäddeholm (linje 25) och Öster Mälarstrand (linje 15).

Den 19 januari 2021 beslutade tekniska nämnden i Västerås stad att det nya trafikkonceptet skulle införas.

Med de nya linjerna och med flextrafiken som ett komplement till stadsbussarna erbjuds Västerås invånare ett brett utbud av kollektivtrafik för de flestas behov, säger Anna Thunell (MP), ordförande tekniska nämnden, Västerås stad.

 

För mer information:

Tommy Levinsson (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Västmanland, tel: 021-17 34 93, tommy.levinsson@regionvastmanland.se

Anna Thunell (MP), ordförande tekniska nämnden, Västerås stad, tel: 021-39 13 94, anna.thunell@vasteras.se

Anita Norrby Carlsson, enhetschef planering och utveckling, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland, tel: 021-17 37 59, anita.norrby.carlsson@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.