2017-11-15 08:00Pressmeddelande

​Ny vårdavdelning öppnar på Psykiatricentrum

null

I dag öppnar en ny vårdavdelning med elva vårdplatser vid Psykiatricentrum i Västerås. Avdelningen ersätter den tidigare Lövhaga behandlingsenhet.

– Mycket glädjande, säger regionrådet Hans Jansson (V). Det finns ett stort behov av fler vårdplatser för akut sjuka inom vuxenpsykiatrin, vilket inte Lövhaga klarade. Västmanland har förhållandevis få vårdplatser jämfört med övriga landsting och regioner. Den nya avdelningen blir ett värdefullt tillskott för att minska trycket och därmed också antalet överbeläggningar.

Den nya avdelning 97 kommer att ta emot svårt sjuka patienter med psykosproblematik och neuropsykiatriska svårigheter. Fokus är att stödja patienterna i det akuta skedet med symtomlindring, medicinering, stödjande samtal, uppföljning och utredning.

Två självvalda vårdplatser

En av de elva vårdplatserna, och senare en vårdplats på avdelning 94, kommer att utformas till självvalda vårdplatser. Dessa riktar sig till patienter som varit inlagda vid upprepade tillfällen. Genom att upprätta ett kontrakt tillsammans med vården har patienterna möjlighet att lägga in sig själva.

För mer information kontakta:

Hans Jansson (V), regionråd
021-17 59 90

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl