2014-03-04 13:42Pressmeddelande

Ny utbildning för kulturarrangörer

null

Tillsammans med tre andra landsting lanserar Landstinget Västmanland under våren en utbildningssatsning för kulturarrangörer.

- Deltagarna får möjlighet att tillsammans med andra utveckla sig som arrangörer. Det handlar om att bli bättre på att marknadsföra, planera, utveckla och genomföra olika kulturarrangemang, men också att kunna leda sig själv och andra mot uppsatta mål, säger kursledaren och projektledaren Claes Jonsson.

Under våren genomförs den första av sammanlagt fem processutbildningar på Tärna Folkhögskola utanför Sala. Deltagarna kommer att träffas vid tre tillfällen, fredag-lördag. Den första träffen är den 7-8 mars.

På schemat står ämnen som personligt ledarskap och ledarskap, projektledning, marknadsföring och varumärke, upplevelsedesign och storytelling, service och värdskap. Deltagarna har även möjlighet att få handledning mellan träffarna.

Kursledare är Claes Jonsson som tidigare arbetat inom mötesindustrin och restaurangbranschen och även undervisat och forskat inom marknadsföring på Mälardalens högskola samt ansvarat för YH-utbildningen Ledarskap och mötesindustrin.

Andra gästföreläsare är Dan Linder och Kristina Landeström.

Utbildningarna är en del i ett större 3-årigt arrangörsutvecklingsprojekt som genomförs i samarbete med landstingen i Stockholm, Örebro och Sörmlands län, med stöd från Statens Kulturråd.

För mer information kontakta:

Claes Jonsson
Projektledare och kursledare claes.jonsson@me.com 0707-812755

Anders Westin Kulturutvecklare/projektadministratör anders.westin@ltv.se 070-55 11 411

 
Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl