2014-11-26 17:30Pressmeddelande

Ny patientlag gör listningsavtal överflödiga

null

Vid årsskiftet upphör avtalen mellan Landstinget Västmanland och kringliggande landsting om listning över länsgränsen. Skälet är att den nya patientlagen tar överhand och gör avtalen överflödiga.

- Den nya lagen ger patienternas större inflytande, vilket är positivt. Från årsskiftet blir det bland annat fritt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Därmed behövs inte nuvarande samverkansavtal om listning över länsgränserna, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Syftet med den nya patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Den nya lagen innebär bland annat följande:

  Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.

  Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.

  Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.

  Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

Patientlagen påverkar flera av landstingets nuvarande avtal, bland annat listningsavtalet som Västmanland har med Sörmland, Dalarna, Örebro, Stockholm och Uppsala län. På onsdagen beslutade landstingsstyrelsen att avsluta dessa avtal.

Även riksavtalet för utomlänsvård har reviderats, liksom landstingets avtal med Akademiska sjukhuset om akut och remitterad vård.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl