2014-04-23 16:37Pressmeddelande

Ny organisation för landstingets förtroendevalda

null

Landstinget förändrar organisationen på förtroendemannanivå nästa mandatperiod. På onsdagen godkände landstingsfullmäktige ett förslag som innebär att nuvarande utskott ersätts med två beredningar under landstingsstyrelsen; en för folkhälso- och sjukvårdsfrågor och en för regionala  utvecklingsfrågor.

- Ledamöterna i utskotten har tyckt att deras uppdrag varit oklara och deras roll har uppfattats som otydlig. Nu inrättas i stället beredningar där ledamöterna kan fördjupa sig i frågor som landstingsstyrelsen ansvarar för, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S). 

  • Jag välkomnar beslutet och uppskattar att vi kunnat enas över partigränserna. Nu får vi en tydlig beredningsprocess där fler förtroendevalda är involverade och där de får möjlighet att ordentligt sätta sig in i viktiga framtidsfrågor för landstinget, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M).

    Andra föreslagnaförändringar:

     · En särskild beredning för medborgardialog inrättas. 

· Västmanlands Samtrafikförbund överförs till Kollektivtrafikmyndigheten.

·  Kostnämnden avvecklas eftersom Uppsala läns landsting beslutat att lämna nämnden.

 · Ett utskott under landstingsstyrelsen ska vara styrelse för Tärna folkhögskola.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande 021-17 46 77
Tomas Högström (M), oppositionsråd 021-17 45 06


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl