2022-07-25 05:04Pressmeddelande

Ny metod kan korta tiden med påse på magen för tarmcanceropererade

Tiden med påse på magen kan förkortas för patienter som tidigare opererats för ändtarmscancer. I en doktorsavhandling beskriver Västeråskirurgen Kevin Afshari hur dagkirurgi och hemgång inom 23 timmar gör det möjligt att minska väntetiden för att återställa tunntarmsstomier – att ta bort påsen på magen och återskapa tarmstrukturen. 

Vanligen får en patient som tidigare opererats för ändtarmscancer ligga på sjukhus 5-10 dagar, efter att läkarna återställt en tunntarmsstomi i den övre delen i tarmsystemet som processar födan innan den anländer till tjocktarmen och ändtarmen. Vid återställningen tas påsen på magen bort och tarmarna sys ihop med målet att patienten ska kunna besöka toaletten som innan sjukdomen slog till.

Långa vårdtider behöver inte vara nödvändiga 

Men i den hitintills mest omfattande studien globalt sett – 30 patienter – visar Kevin Afshari i sin avhandling vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, att långvariga vårdtider inte behöver vara nödvändiga vid återställning av stomier. Patienter som i övrigt är tillräckligt friska, till exempel när det gäller kärl och hjärta, kan få komma hem redan inom 23 timmar.

Tidig hemgång innebär stora fördelar för både vården och den enskilde. Dels sparar man in stora kostnader på sjukhusvård. Dels kan patienten få sin stomi återställd efter kortare väntetid eftersom man inte längre behöver ligga inne på en vårdavdelning. Idag är det vanligt att patienter behöver vänta 8-10 månader på att få sin stomi återställd, trots att det rent medicinskt skulle vara möjligt att göra ingreppet tidigare. Den jobbiga och plågsamma tiden att gå med påse på magen kan alltså förkortas avsevärt, säger han.

Uppskattas av patienterna

Dagkirurgi med tidig hemgång fick också tummen upp av försöksgruppen. I en enkät svarade 87 procent av patienterna att de var nöjda med upplägget att skrivas ut inom 23 timmar.

Att dagkirurgi kan vara ett lämpligt alternativ grundar Kevin Afshari på jämförelse med kontrollgruppen där de nyopererade var inneliggande 5-10 dagar, alltså enligt den nuvarande vårdmodellen för återställning av stomier.

Det fanns inga skillnader i komplikationer mellan försöksgruppen och kontrollgruppen! Slutsatsen är alltså att hemgång inom 23 timmar är möjlig och säker, konstaterar han.

Passar inte alla

Dagkirurgi och tidig hemgång passar dock inte alla patienter. För nyopererade med övriga komplikationer, till exempel diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, kan längre inläggningar fortfarande vara nödvändiga.

Som läkare måste man alltid göra en medicinsk bedömning i varje enskilt fall, säger Kevin Afshari.

Han uppskattar att dagkirurgi och tidig hemgång vid återställning av stomier kan vara en lösning för cirka tio patienter per år i Västmanland. Och redan pågår det en omställning för att införa den nya modellen.

I övriga delstudier i avhandlingen har Kevin Afshari beskrivit riskfaktorer för tarmvred och tarmdysfunktion efter ändtarmscanceroperation. När det gäller frågan om överlevnad efter ändtarmscancer – föremålet för en av delstudierna –framhåller han bland annat vikten av god selektion av rätt patient till leverkirurgi hos patienter som har metastaser.

Hos patienter med ändtarmcancer som har spritt sig är överlevnaden mycket dålig. Endast två procent klarar sig längre än fem år. Men bland de som gör det kan man se att tidig operation av levern, och att man då får bort metastaserna där, har varit avgörande, avslutar han.

Kontakt:

Kevin Afshari. Kirurg, medicine doktor
E-post: kevin.afshari@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.