2022-03-29 07:24Pressmeddelande

Ny läkarutbildning: BT-läkare ersätter AT-läkare 

En förlängd läkarutbildning som ger legitimation direkt vid examen innebär slutet för läkarnas allmäntjänstgöring, AT. Från 2027 gäller bastjänstgöring, BT, för alla som går ut läkarlinjen i Sverige. Men redan nu tar Region Västmanland emot ett mindre antal BT-läkare som fått sin läkarlegitimation efter utbildning utomlands.

Med start från och med hösten 2021 förändrades den svenska läkarutbildningen för att anpassa sig till systemet i övriga EU-länder. Det betyder att utbildningen förlängdes från 5,5 år till 6 år, samt att godkända studieresultat ska ge en läkarlegitimation direkt vid examen. Det innebär därmed att den legitimationsgrundande AT-tjänstgöringen läggs ner på sikt. Våren 2027 utexamineras den första kullen svenskutbildade läkare enligt det nya systemet och det kommer därefter att finnas många BT-läkare i regionen.

Under flera år har man diskuterat behovet av att sammanjämka de europeiska läkarutbildningarna för att göra dem likvärdiga. I Sverige innebär nyordningen att lärosätena får ett större ansvar för att säkerställa de blivande läkarnas kompetens och kunskap eftersom de blir legitimerade direkt. Förutom en extra termin så kommer den verksamhetsförlängda praktiken förändras med bland annat längre placeringar, säger Maria Vosough, verksamhetschef AT/BT-utbildning.

Att läkarna kommer ut på arbetsmarknaden som redan legitimerade innebär att fokus skiftar från legitimationsgrundande AT, till yrkesintroducerande BT. BT-tjänsterna blir ett år långa och i Västmanland förläggs sex månader till tjänstgöring på vårdcentral, samt tre månader inom akutsjukvård och tre månader inom psykiatri.

BT är en inledande del av specialisttjänstgöringen, ST, och målen är mer generella jämfört med AT, där kraven är mycket specifika på olika moment som man ska klara av för att få sin legitimation. Målet och syftet med BT är att behålla en strukturerad introduktion till läkaryrket där man oavsett specialitet uppnår samma baskompetens, förklarar Maria Vosough.

Nyligen rekryterade Region Västmanland de allra första BT-läkarna. Det är tre personer som fått legitimation efter utbildning utomlands, utan att först gjort AT. Under våren kommer ytterligare tre BT-läkare med utländsk utbildning att rekryteras. 

För mer information:

Maria Vosough

Verksamhetschef AT/BT-utbildning, övergripande studierektor för AT-läkare.

Telefon: 021-17 59 30Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.