2021-02-11 12:00Pressmeddelande

Ny hjärtinfarkt efter missat återinsättande av blodförtunnande läkemedel

En patient som tidigare hade haft en hjärtinfarkt fick inte blodförtunnande läkemedel återinsatt efter en urologisk operation – vilket ledde till en ny hjärtinfarkt. Händelsen anmäls nu av Region Västmanland enligt lex Maria.

Patienten var insatt på livslång behandling med blodförtunnande läkemedel på grund av en tidigare hjärtinfarkt med behov av stentinsättning i hjärtats kranskärl.

Inför den urologiska operationen fick läkemedlet sättas in igen i enlighet med nationella och internationella riktlinjer. Men återinsättningen missades i samband med att patienten skrevs ut, vilket ledde till en ny hjärtinfarkt.

Den berörda verksamheten har vidtagit åtgärder för att minska risken för upprepning av liknande händelser.

 

För mer information kontakta:

Birgit Johansson, chefläkare

Tel: 021 - 481 88 29

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten. Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.  


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.