2018-11-26 09:32Pressmeddelande

Ny forskning i Västmanland ändrar operationsmetod

 

När stomier (påse på magen) läggs i samband med ändtarmsoperationer används normalt ett särskilt förebyggande nät. Men ny forskning vid Centrum för klinisk forskning i Västerås visar att näten är verkningslösa samt att en förenklad operationsmetod med stomi är lämpad för gamla och sköra patienter.

- Vår forskning visar att profylaktiska nät inte minskar risken för bråck, vilket man tidigare antagit. Därför har vi i Västmanland slutat använda näten och tänker så göra till dess att annan övertygande forskning visar på nyttan med nät.

Det säger kirurgen och doktoranden Ingvar Sverrisson, som den 29 november lägger fram sin avhandling om komplikationer hos patienter som opererats för ändtarmscancer.

Ändtarmscancer drabbar varje år runt 2 000 personer i Sverige och är tillsammans med tjocktarmscancer den näst vanligaste cancern hos både män och kvinnor.

Vid operation för ändtarmscancer går det kirurgiska ingreppet ut på att avlägsna det tumörbärande tarmsegmentet. Beroende på var tumören sitter och hur sjuk patienten är används olika operationsmetoder. Ofta behöver patienten stomi (påse på magen), tillfälligt medan tarmskarven läker eller permanent

En vanlig komplikation vid stomi (påse på magen) är att bråck bildas som kan vara besvärligt för patienten. För att minska risken för bråck har sedan 2007 ett särskilt nät placerats kring stomin.

Ingvar Sverrisson och hans kollegor har studerat 206 patienter som fick permanenta stomier i samband med operation av ändtarmscancer. Patienter som opererades 1996-2006 som inte fick nät jämfördes med de som åren 2007-2012 fick nät. Resultaten visar att det inte är någon skillnad i bråckförekomst om patienterna fick nät eller inte.

- Vad vi däremot kan se är att övervikt är en riskfaktor, säger Ingvar Sverrisson.

I hans avhandling ingår även två studier av en operationsmetod kallad Hartmanns operation som ofta väljs för äldre och sjukare patienter. Metoden innebär att större delen av ändtarmen och en del av tjocktarmen tas bort och att patienten får permanent stomi. Därmed minskar risken för livshotande komplikationer.

Ingvar Sverrissons forskning bekräftar att komplikationsfrekvensen efter Hartmanns operation är låg, och att metoden är lämplig för operation av gamla och sköra patienter.

Disputation

Tid 29 november 2018, kl 13:00
Plats Samlingssalen, ingång 29, Västmanland sjukhus Västerås
Titel Rectal cancer: Aspects of post-operative complications
Opponent Professor Anna Martling, Karolinska Institutet


För frågor kontakta:

Ingvar Sverrisson, specialistläkare och doktorand
072-370 60 65


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl