2021-11-23 15:45Pressmeddelande

Ny enhet i Sala ska minska kön till operation och sänka kostnaderna för köpt vård

Patienterna får kortare väntetider och behöver inte åka utanför länet för planerad ortopedkirurgi – till exempel att byta höft- eller knäled. Och regionen minskar kostnaderna för köpt vård. Det blir resultatet av den nya operationsverksamhet som startas i Sala nästa år.

Jag är väldigt glad att vi nu kan satsa på en ny verksamhet i Sala med en enhet för planerade operationer. Det kommer göra vården mer tillgänglig och öka våra möjligheter att ge västmanlänningarna operationer i rätt tid, säger Kenneth Östberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården.

Den 23 november fattade regionstyrelsen beslut om att starta den nya enheten som ska gå under namnet Enheten för planerade operationer i Sala, EPOS, och bedrivas i den gamla sjukhusbyggnaden som tidigare i år såldes till ett privat företag. Regionen ska hyra in sig i en del av lokalerna för att utföra ortopediska operationer som varken är livshotande eller akuta, men likväl kräver sluten vård. På sikt kan det också handla om annan kirurgi än ortopedisk med syftet att separera de planerade operationerna från den akuta verksamheten.

Behöver inte opereras utanför Västmanland

Många ortopedpatienter har hittills behövt bli opererade utanför länet. Men tack vare EPOS kan hela vårdkedjan – från diagnos via operation till eftervård – genomföras i Västmanland. Det är ett unikt koncept som effektiviserar vården och även kan tjäna som inspirationskälla för hur övrig vård kan organiseras. Den nya enheten kommer att täcka det totala behovet i länet av protesoperation där exempelvis höft- och knäleder byts ut. Och målet är att över tid öka den samlade operationsverksamheten inom regionen med 20 procent, vilket motsvarar cirka 300 fler operationer per år.

I flera år har invånarnas behov av proteskirurgi varit större än regionens operationskapacitet, alltså även före pandemin. Därför har vi behövt köpa operationer till ett betydligt högre pris än om vi hade genomfört dem själva.  Och man ska ju också komma ihåg att det handlar om människor som i många fall fått vänta alldeles för länge på sina operationer, för att få bättre rörlighet till exempel, säger Liselott Sjöqvist, områdeschef och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Planerade operationer behöver inte ställas in på grund av akuta händelser

Starten för EPOS innebär att operationsverksamheten i Västmanland renodlas. Svårare fall liksom akuta och livshotande fall ska även i framtiden tas om hand på sjukhuset i Västerås, vilket också gäller ortopedi. På sjukhuset i Köping fortsätter ortopedisk dagkirurgi som tidigare.

Det har blivit allt vanligare runt om i världen att separera akut och planerad kirurgi. Då behöver man inte avboka en planerad operation om det plötsligt kommer in patienter från till exempel en bilolycka – vilket ju också är en fördel för den som väntar på att operera sitt knä eller sin höft, påpekar Liselott Sjöqvist.

Vårdanställda utvecklar sina färdigheter

Tillkomsten av EPOS kommer också att ge positiva effekter ur ett personalperspektiv.

Som vårdanställd får man större möjligheter att utvecklas inom hela spektrat av operationer, från de enklare till de komplicerade.  Det är också i linje med det ständiga arbetet inom Region Västmanland för att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt, avslutar Liselott Sjöqvist.

EPOS kommer att starta stegvis under 2022, men något exakt tidschema finns ännu inte.

Kontakt:

Liselott Sjöqvist
Områdeschef och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 021- 17 50 88Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.