2019-04-02 05:00Pressmeddelande

Ny bättre webb på 1177.se

Bild på 1177.se i en smartphoneBild på 1177.se i en smartphone

1177 Vårdguiden på webben är nu ännu bättre för ännu fler invånare. 1177.se har uppgraderats. Resultatet är ett nytt utseende och bättre anpassning för mobil använding och nya krav på tillgänglighet för olika funktionsvariationer.

Nu är den nya versionen av 1177.se här. Innehållet är i stort sett samma som tidigare men webbplatsen har ett nytt utseende. Nya 1177 Vårdguiden på webben är anpassad för att helt uppfylla kraven på tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar som blev lag vid årsskiftet. Samtidigt får sajten högre grad av användbarhet och söket har förbättrats. Då 75–80 procent av besöken på 1177.se görs från mobiler är sajten nu utvecklad med fokus på mobil användning.

- Att fortsätta utveckla 1177.se med tjänster och innehåll som möter våra invånares digitala behov är jätteviktigt. Den stora vinsten med digitalisering är att invånare kan göra mycket själva. Det bidrar till större delaktighet och ökad nöjdhet med våra tjänster, säger Eva Lindahl kommunikationsdirektör i Region Västmanland.

Västmanlänningar har förtroende för att använda 1177.se

98 procent av alla invånare i Västmanland känner till någon del av 1177 Vårdguiden och 75% av alla västmanlänningar uppger att de någon gång har använt sig av 1177.se. Lite mer än 3 av 4 invånare i Västmanland uppger att de har ett stort förtroende för 1177 Vårdguiden.

Under en normal månad har 1177.se mellan 200 000 och 250 000 unika besök från invånare i Västmanland. De besöken genererar ungefär 500 000 sidvisningar. 

Vad är 1177 Vårdguiden?  

1177 Vårdguiden som regionernas gemensamma varumärke har nu funnits i ungefär fem år. 1177 Vårdguiden ägs gemensamt av alla regioner i Sverige. Varumärket består av 1177 på webben, 1177 på telefon och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Artiklarna på 1177.se bygger på samma information som det rådgivningsstöd som 1177 Vårdguiden på telefon använder sig av. Informationen granskas språkligt av redaktörer och faktamässigt av läkare, sjuksköterskor och andra experter från hälso- och sjukvården. Varje vårdcentral och mottagning har sin egen sida med kontaktuppgifter och information. Genom att logga in kan invånare boka tid, förnya recept och läsa sin journal.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.