2014-04-07 08:30Pressmeddelande

Ny avhandling om tonåringars pornografivanor

null

Var tionde 16-årig pojke tittar varje dag på pornografi på nätet, och en del flickor skulle vilja titta mer på pornografi än vad de gör. Det är några av resultaten i en ny avhandling om tonåringars pornografivanor och sambandet med sex, livsstil och hälsa.

Avhandlingen är skriven av Magdalena Mattebo, nyligen disputerad vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. Hon har frågat 477 pojkar och 400 flickor som var 16 år om deras pornografivanor, sexuella erfarenheter, hälsa och livsstil.

- Nästan alla 16-åriga pojkar och drygt hälften av flickorna hade tittat på pornografi. Tio procent av pojkarna tittade dagligen på pornografi, säger hon.

De högkonsumerande pojkarna hade i högre grad en stillasittande livsstil framför datorn, relationsproblem med jämnåriga och fetma jämfört med övriga. Fler pojkar uppgav också att de porrsurfade i högre utsträckning än de ville, medan fler flickor tittade mindre på pornografi än de egentligen ville.

- I jämförelse med flickor fantiserade fler pojkar om sex som de sett i pornografi men det fanns inga skillnader mellan pojkar och flickor om vilken typ av sex man fantiserade om eller hur de tyckte att deras sexuella beteende påverkades av pornografi, berättar Magdalena Mattebo.

Undersökningen visade även att fler flickor hade erfarenhet av oralsex, samlag och analsex i jämförelse med pojkarna, men avseende kompissex, ”one-night-stand” och gruppsex var flickor och pojkar lika erfarna.

Magdalena Mattebo följde senare upp gruppen och kunde se att högkonsumtion av pornografi som 16-åring hade betydelse för högkonsumtion två år senare.
- Det var framförallt pojkar som var högkonsumenter medan de flickor som konsumerade pornografi behöll sitt konsumtionsmönster i högre utsträckning än pojkarna, säger hon.

Magdalena Mattebo frågade även personal som arbetar med ungdomar – lärare, skolsköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer och läkare – om hur de upplevde att pornografin påverkar ungdomarna. - Deras uppfattning var att pornografin förmedlar ojämställda budskap om sexualitet och befäster stereotypa könsroller vilket medför olika förutsättningar för pojkar och flickor att uttrycka sexualitet. Budskapen i pornografin står i kontrast till gällande lagar och förordningar där samhället betonar allas lika värde.

För mer information kontakta:

Magdalena Mattebo, barnmorska och medicine doktor
073-673 13 75


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl