2017-03-03 10:00Pressmeddelande

​Ny avhandling med fokus på tandingrepp på spädbarn

null

Borttagning av tandanlag hos spädbarn är ett traditionellt ingrepp som praktiseras i vissa områden i Östafrika. Kunskapen om ingreppet - som ofta utförs med enkla, osteriliserade instrument och antas orsaka skador i munnen - behöver öka inom sjuk- och tandvården, visar Köpingtandläkaren Jir Barzangis doktorsavhandling.

Borttagning av tandanlag görs när barnet är under ett år. Syftet är att bota eller förebygga kroppsliga sjukdomar och symtom, exempelvis diarré och feber. Vid ingreppet används enkla instrument som exempelvis knivar, cykelekrar eller fingernaglar.

Kunskapen om ingreppet är begränsad. Det har hittills heller inte funnits något namn för ingreppet, forskargruppen har valt att kalla det Infant Dental Enucleation, IDE.

Ingen vet hur många av de 160 000 personer i Sverige som kommer från länder där IDE förekommer har blivit utsatta.

– Jag har pratat med personer inom tandvård som berättat att de sett komplikationer och defekter på tänderna hos patienter som de tidigare inte kunnat hitta någon förklaring till. Efter att de lärt sig om IDE förstår de att det kan vara förklaringen, säger Jir Barzangi, tandläkare vid Folktandvården i Köping, som nyligen doktorerat med sin avhandling om IDE vid Örebro universitet.

Han gjorde sin studie på en tandvårdsklinik med fokus på patienter från Östafrika. Sjuk- och tandvårdspersonal i fyra län ingår också i avhandlingen.

Ingreppet antas i internationella studier ha bl a socioekonomiska och kulturella faktorer som förklaring. Det utförs i större utsträckning på landsbygden och bland grupper med låg socioekonomisk status. I Jir Barzangis studie varierar uppfattningen om ingreppet bland de vuxna med östafrikanskt bakgrund som han intervjuat.

– Men den gemensamma uppfattningen var att IDE ses som en effektiv och nödvändig behandling när omständigheterna fordrade det, säger han.

Bland sjuk- och tandvårdspersonal var det mindre än 20 procent som visste något om IDE. Dessutom varierade attityderna bland personalen ifall det var deras ansvar att upptäcka och ta hand om fall som hittades, samt försöka förebygga fler fall.

Den nya studien ger inte svar på frågan om IDE genomförs på barn som föds i Sverige i dag.

– Helt klart behöver kunskapen om ingreppet öka för att hjälpa de som utsatts för IDE och förhindra nya fall. Inte minst behöver kunskap om risker för komplikationer med ingreppet spridas till berörda grupper, säger Jir Barzangi.
 
För mer information kontakta:

Jir Barzangi, tandläkare
076 - 337 92 31


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl