2015-01-28 16:44Pressmeddelande

​Ny ansökan om att bilda region i Västmanland

null

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen positiv till att Västmanland lämnar in en ny ansökan om att överta det regionala utvecklingsfrågorna i länet.

- Länets kommuner står bakom att landstinget tar över ansvaret för de regionala frågorna. Samtidigt har regeringen förklarat att den kommer att positiv till landsting som vill bilda region. Det är skälen till att vi vill lämna in en ny ansökan till regeringen, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström.

I september 2013 ansökte landstinget om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret. Dåvarande regering valde att inte godkänna Västmanlands ansökan.Sedan dess har Sverige fått en ny regering som i regeringsförklaringen säger att de landsting som önskar ska få möjlighet att bli regioner.

- Det starkaste skälet för en region är att genom direkta val stärka medborgarnas inflytande över länets utveckling. Vi vill bygga en samlad direktvald demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik kan möta medborgarnas behov, säger Denise Norström (S).

Frågan behandlas av landstingsfullmäktige den 18 februari.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl