2020-11-04 11:35Pressmeddelande

Så hanterar Region Västmanland ett ökat antal fall av covid-19

I takt med smittspridningen av covid-19 i Västmanland ökar antalet patienter som vårdas på sjukhus. Region Västmanland har vidtagit ett stort antal åtgärder för att undvika att scenerna från i våras åter spelas upp. Men det förutsätter att västmanlänningarna tar sitt ansvar fullt ut.

Vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta hålla verksamheter igång och erbjuda patienterna all den vård vi kan även med ett ökat tryck från covid-19. Vi har vidtagit ett stort antal åtgärder under året och min bedömning är att vi står rustade, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren.

Under våren stängdes många verksamheter ner men det är inte aktuellt i nuläget.

Jag vill uppmana västmanlänningarna att både följa rekommendationerna fullt ut och att fortsätta att söka vård. Så länge vi alla gör det vi ska klarar vi att ha smitta i samhället utan att överbelasta vården, säger Håkan Wittgren.

Vården står rustad

Covid-19 kommer att vara en del av samhället tills ett vaccin finns på plats och hälso- och sjukvården har under året ställt om för att kunna hantera även en större mängd fall av covid-19 i den ordinarie verksamheten. Exempelvis har antalet vårdplatser på infektionskliniken byggts ut, rejäla materiallager byggts upp och personal utbildats. I dagsläget kan vården hantera över 40 patienter som vårdas för covid-19 som en del av den ordinarie verksamheten.

Vi kommer att leva med covid-19 länge och ha perioder med både högre och lägre tryck. Vi har därför skapat ett flexibelt system som gör att vi med kort varsel kan skala upp och skala ner antalet vårdplatser efter behov, säger Martin Andersson, biträdande områdeschef för akutsjukvården.

Stabsläge från 4 november

Flexibiliteten i systemet är en framgångsfaktor och regionen kommer att använda olika redskap för att hantera situationen. Ett sådant är stabsläge, en modell för att bedriva ledningsarbete i större händelser.

Regionen har beslutat att från och med idag gå upp i stabsläge. Det i sig ska inte förstås som en signal om en annalkande kris utan är ett sätt för oss att öka fokus under en period där vi dels ser en ökad smitta i länet och också håller i det över slutet av året med jul- och nyårshelger, avslutar Håkan Wittgren.

Kontaktpersoner

Håkan Wittgren. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
E-post: hakan.wittgren@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 41 81 

Martin Andersson. Bitr. Områdeschef Akutsjukvård
E-post: martin.andersson@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 35 84


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.