2014-11-26 17:00Pressmeddelande

Nu utreds framtidens folkhögskola

null

Ska Tärna folkhögskola fortsätta med internat eller bli en dagfolkhögskola där eleverna bor kvar hemma? Det ska landstinget nu utreda.

- Skolverksamheten kommer att finnas kvar i Sala. Frågan är hur verksamheten kan utvecklas för att vara attraktiv även i framtiden, säger landstingsrådet Hans Jansson (V).

Bakgrunden är att Tärna folkhögskolas lokaler är i väldigt dåligt skick och behöver handikappanpassas. En bedömning visar att upprustningen kommer att kosta cirka 70 miljoner kronor.

Under senare år har skolan inte kunnat fylla internatplatserna. Den vikande trenden är generell bland folkhögskolor med internat. I stället bedrivs verksamheten mer och mer som dagfolkhögskolor.

- Samtidigt finns en unik kompetens vad gäller undervisning av vuxna. Miljön på Tärna är dessutom både stimulerande och studiefrämjande. Det måste också vägas in i utredningen, säger Hans Jansson.

På onsdagen beslutade en enig landstingsstyrelse att ge utskottet för Tärna folkhögskola i uppdrag att genomföra en förutsättningslös utredning där olika möjligheter övervägs.

För mer information kontakta:

Hans Jansson, landstingsråd (V)
021-17 59 90


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl