2021-04-28 09:00Pressmeddelande

Nu påbörjas vaccinering av personer i riskgrupp i fas 3  

 

Arbetet med vaccinering mot covid-19 fortskrider och tillgången till vaccin gör att ytterligare personer kan erbjudas tid för vaccinering. I veckan påbörjas vaccinering av personer som behandlas för sjukdomar eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.  

Även i denna fas kommer vi att dela upp de som ska vaccineras och gå efter ålder, äldst går först, säger Jonas Ekström överläkare och ansvarig för vaccineringen mot covid-19 i Västmanland. En annan anledning till att vi delar upp gruppen i ålderskategorier är att minska risken för att bokningssystemet ska bli överbelastat.  

Hur vet man att man tillhör en riskgrupp?

Folkhälsomyndigheter har pekat ut ett antal sjukdomar och tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

- Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck 

- Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. 

- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft 

- Kraftig övervikt (BMI >40) 

- Kronisk lever- eller njursvikt. 

- Diabetes typ 1 och typ 2. 

- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. 

- Gravid med någon av ovanstående sjukdom eller tillstånd, är över 35 år eller med ett BMI över 30.

- Downs syndrom. 

När du bokar tid kommer du få ange din sjukdom eller ditt tillstånd och vid vilken enhet du får regelbunden vård. Vi kommer skicka ut ett brev till alla som vi vet kontrolleras för dessa sjukdomar och tillstånd i hälso- och sjukvården i Region Västmanland, och påminna dessa att det är dags att boka tid. Om man inte får något brev från oss, är det osannolikt att man tillhör riskgrupp men vi kan givetvis ha missat någon som exempelvis kontrolleras i en annan region, avslutar Jonas Ekström.  

De olika grupperna kommer att släppas på i vaccinationsbokningen på 1177.se med korta mellanrum

- Personer 50 - 59 år i riskgrupp kan boka tid för vaccinering från den 29 april

- Personer 40 - 49 år i riskgrupp kan boka tid för vaccinering från den 3 maj

- Personer 18 - 39 år i riskgrupp kan boka tid för vaccinering  från den 6 maj 

Personer under 65 år som erhållit dos 1 med AstraZenecas vaccin får välja om de vill slutföra vaccinationen med annat vaccin 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de personer under 65 år som hann få en första dos av AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) innan man slutade använda det till personer under 65 år i Sverige, får en dos av ett annat vaccin som dos två 12-15 veckor efter den första dosen. Då effekterna av att blanda vacciner inte har studerats, är det dock möjligt för de som önskar att få slutföra vaccinationen med AstraZenecas vaccin.  

De studier som genomförts avseende vaccineffekt är gjorda på att man får samma vaccin vid båda doserna. Det pågår studier där man blandar vacciner, men dessa är inte klara ännu, så vi kan inte säkert säga något nu om effektenEuropeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterar också att nyttan med AstraZenecas vaccin överstiger den lilla risk som finns för ovanliga biverkningar med blodpropp i kombination med låga blodplättar.   

De personer under 65 år som vill ha ett annat vaccin (Pfizer eller Moderna) som dos två, måste ringa Vaccinationsbokningen på telefon 021-481 87 00 med start 30 april för att boka om sin tid. Man kommer att erbjudas tider med start från vecka 22. 

Om man vill slutföra vaccinationen med samma vaccin, och erhålla dos två av AstraZenecas vaccin, behöver man inte göra något och behåller sin bokade tid.  

Alla personer under 65 år som påbörjat sin vaccination med AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) kommer under nästa vecka få brev från regionen med information om hur man ska gå tillväga. 

Region Västmanlands uppdrag är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt. Ytterst är det dock tillgången på vaccin som bestämmer takten på vaccineringen i samtliga faser. Volymerna av vaccin väntas öka allteftersom vaccineringen fortskrider.  

Region Västmanland planerar för att påbörja fas 4 i vaccineringen i mitten eller slutet av maj. 

Så här bokar du tid för din vaccinering. Länk 

Kontakt: 

Jonas Ekström
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 30 00 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.