2021-02-16 09:00Pressmeddelande

Nu påbörjas vaccination mot covid-19 av personer i fas 2

Under vecka 8 går Region Västmanland in i fas 2 av vaccinationen mot covid-19. Det första steget blir att gruppen 90 –104 år får kallelse till vaccination som ska ske i vecka 9. Kvarvarande i fas 1 kommer vaccineras parallellt med att fas 2 startar.  

Vårt uppdrag är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt. Helt enligt plan kommer vi därför överlappa de olika faserna för att få bättre effektivitet i arbetet utifrån de vacciner vi har tillgång till, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland.   

Vem ingår i fas 2? 
- Personer 65 + 
- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter 
- Personer som genomgått benmärgs- eller organtransplantation och deras hushållskontakter
- Personer med LSS och är över 18 år i eget boende, samt personliga assistenter
- Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära

Äldst går först 
Eftersom de äldsta riskerar att bli svårast sjuka så erbjuds de äldre grupperna vaccin först. Det innebär att den stora gruppen delas upp i mindre grupper och erbjuds vaccin i turordning utifrån den ålder man har uppnått. Först ut är gruppen 90 –104 år, sedan 85 –90 år osv. Det är tillgången på vaccin som bestämmer takten på vaccinationen även i fas 2. Varje dos som levereras till regionen genererar en möjlig vaccinationstid för invånaren. 

Kallelse eller egenbokning
De som är födda 1956 eller tidigare samt personer med dialys eller genomgången benmärgs- och organtransplantation, kommer successivt att få information hem i brevlådan, antingen med kallelse till bokad tid eller med brev där det står hur man bokar sin tid. I den här större gruppen med ca 60 000 invånare i Västmanland så finns det både invånare som kan ha svårt att boka sin egen tid och de som absolut vill ha möjlighet att välja tid. Klart är att alla personer över 80 år kommer att få en kallelse till vaccination. 

Vi ser fördelar med att skicka ut kallelser till en så stor grupp som möjligt, så att invånaren själv inte behöver ha koll på när det finns tillgängliga tider i bokningen. Men det kan också uppfattas som låg grad av valmöjlighet. För vaccinationens framdrift så är en mix av bokningsförfaranden det som är mest flexibelt. Det allra viktigaste är att man dyker upp på sin bokade tid eller avbokar den om man mot förmodan inte vill vaccineras, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland.   


Egenbokning gäller för dem som har LSS och är över 18 år samt personliga assistenter

Den här gruppen kommer vi inte kunna nå med riktat brev eller kallelse. För dem gäller att boka sig via 1177.se eller via vaccinationsbokningen på tel nr 021-4818700.

 Läs mer om vaccination mot covid -19:
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/

Kontaktperson: 
Jonas Ekström, Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 

Tid för samtal och frågor från media idag den 16/2 kl 10.30-11.30.
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.