2021-06-08 16:17Pressmeddelande

Nu får en anhörig vara med på BB – men strikta regler gäller

Från och med den 8 juni är det tillåtet för en anhörig att vara med på BB under förlossningen. Men detta innebär ingen omedelbar återgång till förhållandena innan pandemin. Strikta regler gäller för anhörigas BB-besök.

– Smittspridningen minskar i samhället samtidigt som det finns stor efterfrågan på lättade restriktioner för anhöriga när det gäller besök på BB. Därför blir det nu möjligt med anhörigbesök igen, men med vissa viktiga förbehåll, säger Joakim Samuelsson, chef för kvinnokliniken, Region Västmanland.

Kvinnoklinikens beslut har fattats i samråd med såväl smittskyddet inom Region Västmanland som sjukhusledningen.

Här är de regler som gäller från och med 8 juni:

  • Vid själva förlossningen får endast en anhörig närvara hos den som föder. OBS! Den anhöriga ska vara en och samma person och får inte bytas ut mot annan anhörig.
  • Den anhöriga får inte ha förkylningssymptom eller liknande covidsymptom.
  • Som vanligt får den anhöriga övernatta endast om ledig plats finns.
  • Inga syskon får följa med till BB.
  • Den anhöriga bör använda munskydd under sin vistelse på BB och inom sjukhuset.

– Det är glädjande att vi nu kan lätta något på de besöksrestriktioner som infördes för anhöriga i samband med pandemiutbrottet för mer än ett år sedan. Men att öppna BB för besökare igen måste ske ansvarsfullt. Pandemin är ännu inte över och som anhörig måste man ovillkorligen rätta sig efter de förhållningsregler som kommer från personalen på BB, avslutar Joakim Samuelsson.

BB är den enda delen av kvinnoklinikens verksamhet som lättar på sina restriktioner beträffande besök. På de övriga enheterna gäller fortfarande besöksförbud.  

För mer information:

Joakim Samuelsson

Chef för kvinnokliniken, Region Västmanland

021- 17 32 88


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.