2020-12-27 14:51Pressmeddelande

Nu är vaccineringen mot covid-19 igång! 

Nu har de första doserna vaccin till skydd mot covid-19 getts i Sverige, och vaccinationsarbetet är igång även i Västmanland. Den första leveransen av vaccin omfattar endast 200 doser och i kommande vecka väntas regionerna få påfyllning med nya doser. 

Strax efter lunch på söndagen den 27 december inledde Region Västmanland i samverkan med kommunerna i Köping och Västerås arbetet med att vaccinera personer i Västmanland mot covid-19. De första doserna har getts till de som har det allra största behovet av skydd, som boende på särskilda boenden.

Det känns fantastiskt att vi nu äntligen är igång med vaccineringen mot covid-19. De första doserna är en droppe i havet jämfört med de ordinarie leveranser med vaccin vi kommer att få inom kort, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland.  

I kommande vecka väntas totalt cirka 2 000 nya doser vaccin levereras till Västmanland och därefter ca 3 000 doser per vecka januari ut. Det är framförallt avsedda för länets äldreboende.  

Fas 1 i vaccinationsplanen omfattar ganska många personer (ca 20 000) och förväntas pågå hela januari. Det är personer som bor på särskilda boenden, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt nära hushållskontakter till dessa. I fas 1 ingår även personal som inom kommunal vård och omsorg, säger Jonas Ekström. 

 Det krävs två doser vaccin med tre veckors mellanrum för att få ett fullgott skydd. Den som vaccineras får redan 12 dagar efter första dosen ett visst skydd mot covid19. En vecka efter den andra dosen är skyddet upp mot 95%.  

För individen som vaccineras är det förstås fantastiskt att risken att bli sjuk i covid19 minskar så kraftigt. Det kommer dock ta tid innan vaccinationen påverkar samhällsspridningen, för det krävs att en större del av befolkningen är vaccinerad. Det är därför ytterst viktigt att vi alla fortsätter att följa restriktionerna för att minska risken för smittspridning särskilt när vi fått in potentiellt mer smittsamma virusstammar, avslutar Jonas Ekström.  

Vaccineringen av den breda gruppen invånare är övriga vuxna som är 18 år och äldre som inte tillhör någon riskgrupp beräknas komma igång tidigast i mars. Regionen kommer meddela när det är dags r den här målgruppen att vaccinera sig, och hur det då ska gå till. 

Kontaktperson: 
 
Jonas Ekström.
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland.
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.