2021-05-27 12:51Pressmeddelande

Nässpray mot narkotikaöverdoser kan nu skrivas ut till opiatberoende i Västmanland

Den livräddande medicinen naloxon mot överdoser av opiater – till exempel heroin men även vissa läkemedel – kan nu skrivas ut i form av nässpray till opiatberoende i Västmanland. Men först efter en kortare utbildning, som även anhöriga kan genomgå.

De första naloxondoserna har redan skrivits ut. Det handlar om att rädda liv och få ner överdödligheten bland opiatberoende personer, oavsett om det gäller illegala substanser som heroin eller legala som till exempel metadon.

Tyvärr ligger Västmanland bland de län i Sverige som har högst dödlighet till följd av beroendeframkallande substanser, säger Patrik Kalander, sektionschef Beroendevård, Region Västmanland.

Varje år dör fler än 900 personer i landet på grund av narkotikamissbruk, och då i första hand opiater. I majoriteten av fallen handlar det om oavsiktliga överdoser.

Nässpray för egenbruk mot överdoser allt vanligare i Sverige och världen

Naloxon används inom sjukvården sedan 40 år tillbaka för att häva överdoser, men har då endast hanterats av sjukvårdsutbildad personal. Sedan några år ger dock allt fler länder, till exempel Norge och Danmark, opiatberoende personer möjlighet att själva hantera medicinen via en lättanvänd nässpray. I Sverige blir Region Västmanland den nittonde regionen att börja skriva ut naloxon som nässpray för egenbruk.

Genom att göra medicinen mer lättillgänglig vinns livsavgörande minuter i väntan på ambulans, eftersom överdoser är en fråga om liv och död i kamp mot klockan. Socialstyrelsen har också gått ut med starka rekommendationer om att göra naloxon mer tillgängligt för att rädda fler liv.

Den som har nära tillgång till naloxon kan rädda sitt eget liv, men även livet på en kompis. Naloxon är också det enda preparat som finns för att häva en överdos, säger Patrik Kalander.

Även anhöriga kan rädda liv med naloxon

För att få naloxon utskrivet krävs att man som patient genomgår en kortare utbildning. Även anhöriga har möjlighet att delta i utbildningen eftersom en opiatberoende person kan glida in i medvetslöshet på grund av överdos – och då kan närstående göra en livräddande insats. Receptet står dock alltid på den som har det konstaterade beroendet av opiater.  I Västmanland finns det 200 – 300 personer som använder tung narkotika, och därmed är den viktigaste målgruppen för naloxon.

Sjuksköterskor kan få tillstånd att skriva ut

Naloxonet kommer i ett kit (väska) om två doser nässpray, andningsmask, engångshandskar, kompress, användarmanual samt ett skriftligt intyg om att personen ifråga genomgått naloxonutbildningen.

Vi bygger upp verksamheten steg för steg under de kommande månaderna med   kontinuerlig utbildning av personalen via vår lärplattform. För att ytterligare påskynda spridningen av naloxon kan verksamhetschefen delegera förskrivningsrätt till sjuksköterskor. I så fall måste även dessa gå igenom en utbildning, avslutar Patrik Kalander.

För mer information:

Patrik Kalander.
Sektionschef Beroendevård Region Västmanland
Telefon 021-17 42 39

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.