2014-09-25 13:00Pressmeddelande

Musiker uppmärksammar Klamydiamåndagen 2014

null

Under sommaren har många oskyddat sex, vilket gör att antalet fall av klamydia ökar framförallt bland unga. Klamydiamåndagen är en satsning riktad till unga för att öka medvetenheten om en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och påminna om vikten av att testa sig. Klamydiamåndagen den 29 september är starten för en klamydiakampanj som pågår till den 30 november.

Inom musikkulturen är det många låtar som beskriver relationer och sex. Det kan handla om passion, förförelse, svek, lust eller lycka. Men, det är sällan som säkrare sex eller vikten av att testa sig finns med i låttexter. Därför har fyra artister remixat sina låtar, så att de på ett eller annat sätt belyser könssjukdomen klamydia och uppmanar alla som haft oskyddat sex att testa sig. Medverkande artister är: Scotts, Ida Redig, Zacke samt Linda Pira. Under kampanjtiden 29 september – 30 november 2014 kommer de att twittra, instagramma, facebooka, blogga och på olika sätt tala med sina fans om testning samt spela sina remixade låtar.

- Kampanjen vill belysa vikten av att känna sin ”klamydiastatus” för att kunna få behandling, minska risken för att smitta andra och för följdsjukdomar. Tanken är att artisternas remixade låtar lyfter frågan om vikten av att testa sig för klamydia och får fler unga, särskilt unga män, att testa sig säger Inger Paris som är samordnare för hiv och sexuell hälsa i landtinget.

Klamydiamåndagen.se

Via klamydiamandagen.se kan man beställa ett hemtest men även hitta mottagningar i Sverige som erbjuder test för klamydia. På webbsidan finns information om klamydia, säkrare sex och vikten av att regelbundet testa sig för klamydia om man har oskyddat sex med nya eller tillfälliga partners. Där finns också möjligheten att lyssna på artisternas låtar: www.klamydiamåndagen.se

- Urvalet av artister är anpassat för målgruppen unga män 20-24 år, vilka vi ser som en viktig målgrupp. De är svåra att nå, så vi valde musikartister för att nå ut med budskapet, fortsätter Inger Paris. I Klamydiamåndagen deltar alla Sveriges landsting. Under kampanjtiden kommer också ett stort antal av landets landsting att erbjuda extra öppettider för klamydiatest och rådgivning om säkrare sex.

Fakta om klamydia

Klamydia är en vanlig infektion bland unga i Sverige, och som kan överföras om man har sex utan kondom. Förra året anmäldes ca 36 000 fall av klamydia. Idag är det fler unga kvinnor som testar sig så fler unga män, som haft oskyddat sex, behöver testa sig. Klamydia syns eller känns i de flesta fall inte, så för den som haft oskyddat sex är det bra att ta ett klamydiatest. Att testa sig för klamydia är kostnadsfritt och ganska enkelt. Det kan göras via ett hemtest eller på närmaste mottagning. Även eventuell behandling är kostnadsfri.

I Västmanland har antalet klamydiafall minskat de senaste tre åren.

För mer information kontakta:

Inger Paris, samordnare för hiv och sexuell hälsa
021-17 46 43, inger.paris@ltv.se


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl