2016-10-03 17:35Pressmeddelande

​Missfärgat vatten på sjukhuset i Västerås

null

På måndagen upptäcktes att vattnet i delar av Västmanlands sjukhus Västerås år missfärgat. Det är oklart var missfärgningen beror på, felsökning pågår.

Till dess att felet är åtgärdat levererar Mälarenergi reservvatten i dunkar till berörda verksamheter, bland annat förlossningen, infektionskliniken, kirurgkliniken och delar att vuxenpsykiatrin.

Vattenprover har tagits och skickats till Linköping för analys. Svar väntas inom 1-3 dagar.

Med anledning av händelsen har landstinget höjt beredskapen till stabsläge.

För mer information kontakta:

Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef
021-17 50 88


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl