2016-06-03 06:47Pressmeddelande

Missade kontroller – patient avled

null

Landstinget har anmält en händelse där Infektionskliniken missade att göra regelbundna kontroller med ultraljud på en patient med hepatit-C och utvecklad levercirros (skrumplever). När undersökningen av levern väl genomfördes efter 14 månader upptäcktes tumörförändringar. Fyra månader senare avled mannen.

I den utredning som sjukvården gjort är slutsatsen att utgången sannolikt blivit en annan om tumörförändringarna hade upptäckts på ett tidigare stadium.

Med anledning av händelsen har kliniken vidtagit flera olika åtgärder. Det handlar bland annat om att införa in kontrollfunktion för ultraljudsremisser, ändra läkarnas schemaläggning och förbättra informationen till berörd patientgrupp.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria av chefläkare Johan Nordmark.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl