2015-12-15 13:56Pressmeddelande

​Missade att skriva in läkemedel i IT-stöd

null

Landstinget har anmält en händelse enligt Lex Maria där en patient drabbades av blodbrist på grund av att en läkemedelsordination inte skrevs in i ett IT-stöd.

Patienten besökte vårdcentralen på grund av hjärtbesvär. Hon fick ett blodförtunnande läkemedel utskrivet och remitterades till medicinmottagningen på orten, där patienten vid ett besök fick mer information om hur läkemedlet fungerar.

Därefter skulle sjuksköterskan enligt gällande rutin ha skrivit in uppgifter om läkemedlet och datum för provtagen i ett särskilt IT-stöd. Till följd av hög arbetsbelastning den aktuella dagen blev detta emellertid inte gjort.

Misstaget upptäcktes ett halvår senare när patienten kom in akut till följd av trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Läkaren konstaterade att hon led av blodbrist och ett mycket lågt blodvärde. Patienten fick blodtransfusion och kunde skrivas ut ett par dagar senare. Patienten mår i dag bra och kontrolleras regelbundet.

För att undvika liknande misstag har mottagningen vidtagit flera åtgärder, bland annat skrivit ihop en särskild instruktion för hög arbetsbelastning.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl