2020-09-16 11:31Pressmeddelande

Mindre trängsel än VL befarade

Nu har det snart gått en månad sedan skolorna startade och VL kan konstatera att situationen på länets bussar överlag är bra, även om det finns turer där trängsel uppstår.

Vi följer dagligen trängselsituationen på våra bussar och även om vi får rapporter om avgångar med många resenärer, där förare eller resenärer signalerat att bussen är fullsatt, så fungerar det överlag bra, säger Arne Andersson, direktör för kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland.

I snitt handlar det om cirka 1 % av cirka 2000 avgångar per dag, där antingen förare eller resenär rapporterat om trängsel.

Alla bussar rullar

VL kör med all tillgänglig ordinarie trafik. Därtill har även några äldre reservbussar satts in på de regionavgångar där behovet är som störst för stunden.

Vi vet bland annat att det är många skolungdomar som reser med oss från Hallstahammar och Surahammar vilket gör att bussarna snabbt blir fullsatta på avgångar i morgon- och eftermiddagstrafik. Vi har därför försökt att parera risken för trängsel genom att ha extrabussar på de mest kritiska avgångarna, säger Arne Andersson.

I och med att VL inte har bokningsbara platser så är det omöjligt att veta hur många som kommer att resa med kollektivtrafiken från en dag till en annan. Det går heller inte i förtid att veta vilken avgång som resenären väljer att åka. Det gör att när många vill resa samtidigt blir bussen fullsatt snabbt och ingen mer får kliva ombord.

Det känns såklart riktigt tråkigt att vi i vissa fall behöver lämna resenärer vid hållplatsen, men just nu är det viktigaste att smittspridningen hålls på en låg nivå, säger Arne Andersson.

Information om var och när flest reser

För att risken för trängsel på bussarna ska minimeras, krävs därför ett stort eget ansvar från resenärerna. VL uppmanar att endast resa kollektivt om det inte finns något annat alternativ.

Vi har idag publicerat information på vår webbplats vl.se om vilka linjer och avgångar som har flest resenärer. Vi gör detta för att det ska vara lättare för den enskilde resenären att planera sin resa – om den måste göras med kollektivtrafiken, avslutar  Arne Andersson.

Resandestatistiken följs upp dagligen och flest resenärer har VL under morgon- och eftermiddag, även om vissa linjer har hög belastning under stor del av dagen.

Jag vill tacka alla som hjälper oss att hålla nere risken för trängsel på bussarna genom att välja andra färdmedel. Vi är dessutom mycket glada för att gymnasieskolorna i Västerås har beslutat att till viss del införa distansundervisning. Det kommer förhoppningsvis att minska trycket ytterligare på kollektivtrafiken, säger Arne Andersson.

Kontaktperson
Arne Andersson
Förvaltningsdirektör, kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland
Tel. 021-17 30 54Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.