2018-11-13 09:32Pressmeddelande

​Mindre antibiotika i Västmanland – men resistenta bakterier fortfarande ett hot

Användningen av antibiotika har minskat i Västmanland och ligger nu under milstolpen 300 recept per 1000 invånare och år, på väg mot målet 250.

- Det är glädjande, men fortfarande återstår mycket att göra. Bara i Europa dör cirka 33 000 personer per år av antibiotikaresistenta bakterier, säger Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Region Västmanland, med anledning av antibiotikaveckan 12 - 18 november.

Små skärsår kan bli dödliga

Sedan skotten Alexander Fleming upptäckte penicillinet av en slump 1928, har miljontals människoliv räddats av antibiotikan. Men på senare har år har allt fler bakterier blivit resistenta. Antibiotikan biter helt enkelt inte som den gjorde tidigare.

- Det allra värsta scenariot är en framtid där det blir svårt eller omöjligt att genomföra vissa operationer eftersom det saknas fungerande antibiotika. Eller där små skärsår kan bli dödliga. Vi är inte där än, och därför är det så viktigt att vi fortsätter arbeta för en kontrollerad användning.

Antibiotika verkningslöst mot förkylning

De flesta infektioner går över av sig själv. Och på virusframkallade sjukdomar, som till exempel vanlig förkylning, är antibiotika helt verkningslöst.

- Bakterier är levande organismer med en cell, cellmembran etc. Antibiotika tar kål på dem genom olika specifika verkningsmekanismer. Virus är enormt mycket mindre och mycket mindre avancerade, och lever inte. Det finns inget i viruset som antibiotikan kan slå mot. Mot vissa virus har ändå läkemedel kunnat tas fram – men mot förkylningsvirus finns ännu inget som är effektivt, förklarar Lars Blad.

Långsiktigt arbete ger resultat

Förut låg Västmanland högt när det gällde antibiotikaanvändning, men är nu under milstolpen 300 recept per 1000 invånare, något under riksgenomsnittet.

- Det är tack vare ett långsiktigt och uthålligt arbete av framför allt distriktsläkarkåren. Väsentligt är också befolkningens ökade medvetenhet om vikten av att inte efterfråga antibiotika i onödan när man är hos läkaren, utan fråga efter en bedömning om det behövs. Överhuvudtaget ligger Sverige mycket bättre till än stora delar av övriga världen, men det är verkligen ingen anledning att slå sig till ro, avslutar Lars Blad.

På sajten skyddaantbiotikan.se kan du läsa mer.

För mer information:

Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare och vice ordförande Strama Västmanland
021-17 68 01

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap