2016-04-27 17:00Pressmeddelande

Miljonsatsning på läkarrekrytering

null

Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen att 6,3 miljoner kronor får användas till riktade satsningar under 2016 på att rekrytera fler läkare till landstinget.

- Kompetenta och engagerade medarbetare är landstingets viktigaste resurs för att kunna erbjuda en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För att klara försörjningen av läkare pågår olika insatser, exempelvis utökning av antalet AT-tjänster och införande av KULT-tjänster för EU-utbildade läkare, säger landstingsrådet Lena Johansson (S).

Under åren 2016-2018 finns 6,3 miljoner kronor per år reserverade för satsningar på läkarförsörjningen, totalt 18,9 miljoner. Det handlar om:

  • Utökning av antalet AT-tjänster till 41 tjänster. 2,9 miljoner kronor.
  • Fortsatt satsning på kompletterande underläkartjänstgöring, så kallade KULT-tjänster för EU-utbildade läkare med goda kunskaper i svenska. Två tjänster inriktas mot psykiatri och två tjänster mot allmänmedicin. 3 miljoner kronor.
  • 25 praktikplatser för utländska studenter vid det medicinska universitetet i Wroclaw, Polen. 300 000 kronor.
  • Riktade rekryteringsinsatser mot utlandsutbildade läkare. 100 000 kronor.

Översyn av personal- och arbetsgivarpolitiken

Landstingsstyrelsen godkände även att 15,8 miljoner kronor får användas till den pågående översynen av landstingets långsiktiga personal- och arbetsgivarpolitik.

Fokus ligger på kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö. Det handlar om ett flerårigt arbete som bland annat omfattar implementation av medarbetarpolicyn i hela landstinget, administrativ avlastning för chefer och att tydliggöra chefsrollen.

För mer information kontakta:

Lena Johansson, landstingsråd (S)
021-17 46 42


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl