2014-11-14 14:30Pressmeddelande

​Miljonsatsning på bättre tillgänglighet

null

Landstinget satsar 85 miljoner kronor de kommande tre åren på att förbättra tillgängligheten till specialistsjukvården i länet. Det har den rödgröna landstingsledningen (S, V och MP) kommit överens om.

- God tillgänglighet till vården är avgörande för att invånarna ska känna sig trygga. Västmanlänningarna ska veta att de snabbt får god vård om de blir allvarligt sjuka, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

- Det handlar om en treårig satsning riktad mot både somatisk och psykiatrisk specialistvård. Vi vill tillförsäkra oss om att Västmanland har korta väntetider och samtidigt klarar vården för de kroniskt sjuka, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V)

- Vi fortsätter vår långsiktiga ambition att minska väntetiderna till vården. Under 2012 och 2013 satsade landstinget drygt 40 miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten med goda resultat. Nu ser vi att inflödet av remisser har ökat samtidigt som vår höga ambitionsnivå ligger kvar, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP)

Tillgänglighetssatsningen innebär att 45 miljoner kronor tillförs specialistsjukvården under 2015, 25 miljoner kronor 2016 och 15 miljoner kronor 2017.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77

Juha Rundgren, landstingsråd (V)
021-17 46 84

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl