2017-03-01 15:29Pressmeddelande

​Miljön utanför sjukhuset förbättras

null

Uppvärmd gångbana mellan entré och busshållplats med skärmtak. Det är en förändring som ska förbättra tillgängligheten och den yttre miljön vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Regionstyrelsen gav på onsdagen klartecken till ett projekt som arbetar med att utveckla miljön kring huvudentrén vid sjukhuset i Västerås.

– Det är viktigt att patienter, anhöriga och medarbetare enkelt och säkert kan ta sig till och från sjukhuset. Därför förbättrar vi förbindelsen mellan sjukhusentrén och busshållplatsen, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Inför planeringen av den yttre sjukhusmiljön har en dialog med patienter, anhöriga och personal genomförts. Förslag och synpunkter som kom in har tagits med i utformningen av miljön.

Projektet innehåller flera olika åtgärder:

  • Förbättring av gångbanan mellan huvudentrén och busshållplatsen. Gångbanan ska bli uppvärmd och förses med ett skärmtak. Dessutom förbättras belysningen.
  • Den nuvarande busshållplatsen kommer att byggas om och utvecklas till ett mindre busstorg.
  • Antalet cykelparkeringar ökar med 75 procent. Dessutom får cykeltrafiken ett med avgränsat stråk.

Sedan tidigare är det klart att ytterligare fyra laddstolpar för miljöbilar kommer monteras i samband med att tre parkeringsytor nära entrén iordningställas och asfalteras. Det är 4 + 4 laddstolpar och de betjänar vardera två platser.

Totalt kommer 16 laddplatser för elbilar tas fram, åtta för personal och åtta för besökare. Solceller kommer monteras på skärmtaket vilket ger förnyelsebar el till bilarna!

– Intresset för elbilar växer stadigt. I samband med färdigställande av parkeringsytorna tar vi höjd för ett framtida behov av att kunna ladda sin elbil under besöket på sjukhuset, säger Andreas Porswald.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl