2019-09-17 09:16Pressmeddelande

Medicinkliniken får miljöpriset 2019

Miljöpriset togs emot av klinikchef Milena Sundstedt och Meeli Tarish.Miljöpriset togs emot av klinikchef Milena Sundstedt och Meeli Tarish.

Medicinkliniken får Region Västmanlands miljöpris 2019. Priset delades ut i samband med regionfullmäktiges möte på tisdagen.

Juryn motivering:
”Medicinkliniken får miljöpriset för sitt arbete med att minska användningen av engångsartiklar. Under 2018 beslutade kliniken att helt sluta använda och beställa engångsartiklar till personalrum. Genom detta har kliniken bidragit till att minska klimatpåverkan, materialförbrukning och minskade avfallsmängder.

Medicinklinikens arbete går helt i linje med regionens miljömål om att utveckla cirkulära materialflöden och de har visat sto förståelse för livscykelperspektivet – från utvinning av råmaterial, tillverkning av produkt, till inköp, användning och avfallshantering.

Medicinkliniken fortsätter arbetet genom att minska engångsartiklar till patienter.”

Miljöpriset har delats ut sedan 2012 till verksamheter eller medarbetare som genomfört miljöförbättrande åtgärder under året. Prisbeloppet är 20 000 kronor.


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.