2014-03-14 08:34Pressmeddelande

Medborgarpanelen – ett enkelt sätt att påverka landstinget

null

För att landstingets folkvalda politiker ska få en bild av vad medborgarna tycker i olika frågor har Landstinget Västmanland startat en medborgarpanel.

Hittills har 300 västmanlänningar tagit chansen att bidra till landstingets utveckling genom att anmäla sig till panelen. De har nyligen svarat på frågorna i den fjärde frågeomgången som handlade om journal på nätet.

- Medborgarpanelen är en viktig satsning för landstinget. Det är ett verktyg för oss att löpande få medborgarnas synpunkter på angelägna frågor, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

- Medborgarpanelen gör det lätt för fler personer att tycka till om ett antal frågor via internet. En exakt representativitet är inte målet, däremot en bred och engagerad grupp av västmanlänningar som vill påverka, säger sjukvårdsutskottets ordförande Görel Korkman (S).

Medborgarpanelen startade våren 2013 och hittills har deltagarna fått svara på frågor inom fyra områden:

  • Tillgänglighet till vård
  • Tillgänglighet till kultur
  • Hälsocenter
  • Journal på nätet

- Nästa fråga kommer att handla sjukhusentrén i Västerås som i högsta grad är aktuell, berättar Ulla Elfvendahl som är medborgarpanelens moderator.

Den som anmäler sig till panelen får ett antal frågor skickade till sin e-postadress fyra gånger per år. Utöver det kan extrafrågor om aktuella ämnen skickas ut, sjukhusentrén är ett exempel på en extrafråga.

Det tar ungefär tio minuter att svara på frågorna och svaren är helt anonyma. Resultatet redovisas på landstingets webbplats och används på olika sätt i arbetet med att utveckla landstinget.

Ulla Elfvendahl berättar att målet är att medborgarpanelen ska få 1 000 deltagare.

  - Om bara fler får veta att medborgarpanelen finns är jag övertygad om att vi når målet. Ju fler som deltar desto större tyngd får svaren som paneldeltagarna lämnar, säger hon.

Läs mer på medborgarpanelen.ltv.se

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S) 021-17 46 77

Görel Korkman (S), ordf sjukvårdsutskottet 072-153 00 91

Ulla Elfvendahl, moderator 021-17 31 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl