2014-03-25 09:00Pressmeddelande

Mats Beskow ny HR-direktör i Landstinget Västmanland

null

Mats Beskow, Västerås, blir Landstinget Västmanlands nya HR-direktör. Mats har en gedigen erfarenhet av HR-frågor och utvecklingsfrågor. Han kommer närmast från Försäkringskassan och har tidigare verkat inom IBM-koncernen.

-Jag ser fram emot att verka inom Landstinget Västmanland. Jag har i grunden ett starkt samhällsintresse och vill och tror att jag kan bidra med min kompetens och erfarenheter i landstingets verksamheter, säger Mats Beskow. Extra roligt är det att som västmanlänning få verka för länets utveckling.

-Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Mats Beskow, säger landstingsdirektör Monica Berglund. Landstinget Västmanland har många stora utmaningar både idag och imorgon. Inte minst inom HR-området där vi ska verka för att vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare för alla medarbetare inom landstingets breda verksamheter. Allt för att kunna erbjuda bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur till invånare i Västmanland.

-Mats erfarenheter från både privata näringslivet och en statlig myndighet, båda med starkt utvecklingsfokus, är ett viktigt bidrag i landstingets utvecklingsarbete, fortsätter Monica. Naturligtvis inom HR-området men även i utvecklingen av en kunskapsstyrd, effektiv verksamhet med nyttan för västmanlänningarna i fokus.Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl