2018-01-19 19:58Pressmeddelande

Många söker vård: vårdplatsbrist på Västerås Sjukhus

 

Det är många som söker vård på akuten i Västerås och Köping just nu. Därför är det ont om platser. Vårdsökande som kan ringa till 1177 för rådgivning uppmanas göra det. Är läget livshotande: ring 112 eller besök akuten.
Västmanlands sjukhus är i stabsläge pga ansträngt läge.

Talesperson för Västmanlands sjukhus är Liselotte Sjöqvist.
Samtal kopplas till henne via Region Västmanlands växel.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl