2021-10-19 14:41Pressmeddelande

Logopedmottagningen prisas som årets hälsofrämjande arbetsplats

Goda resultat på medarbetarundersökningen, låg sjukfrånvaro och lätt att rekrytera rätt personal. Vid regionfullmäktige den 19 oktober fick Logopedmottagningen i Västerås ta emot priset  Årets hälsofrämjande arbetsplats.

Vi har jobbat långsiktigt med att bryta ner regionens mål så att de ska vara relevanta även för den enskilde medarbetaren.  Det är en framgångsfaktor. Men att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är verkligen ingen quick fix. Det kräver uthållighet, säger Philippa Nordmark, enhetschef.

Som enhetschef har hon ett hälsoteam som stöd i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, bestående av ett skyddsombud och en hälsoinspiratör.

En enskild chef kan inte skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Det krävs att man jobbar tillsammans i ett välfungerande team och belyser frågor ur många olika perspektiv, påpekar Philippa Nordmark.

Logopedmottagningen har som vision att vara en ”Logopedmottagning i tiden” både vad gäller logopedisk kvalité och att uppnå regionens och verksamhetens mål, samtidigt som arbetsplatsen ska vara hälsofrämjande.

Det är en stor utmaning och jag är oerhört stolt över mina fantastiska medarbetare och vår fina mottagning som präglas av stark laganda med respekt och lyhördhet både inför varandra och våra patienter, säger Philippa Nordmark.

Två exempel på regionmål som Logopedmottagningen brutit ner till konkreta strategier som gynnar både patienterna och medarbetarna:

  • För att säkra kompetensförsörjningen och kunna erbjuda jämlik vård har mottagningen höjt kompetensen inom området könsdysfori och kan nu erbjuda vård inom Region Västmanland för denna patientgrupp.
  • För att öka patientens delaktighet i vården har samtliga medarbetare utbildats i tekniken MI, motiverande samtal, och därigenom fått bättre verktyg för att bli tydligare gentemot patienten. Genom att tydliggöra vad som är logopedens uppdrag, och vad som är patientens ansvar, främjas behandlingsupplägget och det är då lättare att nå samsyn och sätta upp realistiska och utvärderingsbara gemensamma mål.

Prissumman på 25 000 kronor kommer mottagningen att använda till någon form av hälsofrämjande aktivitet.

För mer information:

Philippa Nordmark. Enhetschef, logopedi
Telefon: 021-17 38 60

Malin Lohela Karlsson. HR-strateg, arbetsmiljö
Telefon: 021-17 62 59Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.