2022-12-06 12:49Pressmeddelande

Livmoder sprack: Olika händelser bakom mycket sällsynt förlossningsskada

Region Västmanland lex Maria-anmäler nu en mycket sällsynt förlossningskomplikation som resulterade i att livmodern sprack. Regionens bedömning är att sättet som förlossningen genomfördes på kan ha bidragit till ökade risker. Det gäller bland annat valet av medicinering mot bakgrunden av att kvinnan hade behövt förlösas med kejsarsnitt vid ett tidigare tillfälle.

Då fostervattnet gick och kvinnan fick lättare värk sökte hon förlossningsavdelningen för bedömning, och lades in för fortsatt observation. Men tiden gick och värkarbetet kom aldrig igång spontant, vilket ökade infektionsrisken. Därför togs beslutet att det var nödvändigt att sätta igång förlossningen.

Några timmar senare gick barnets hjärtljud ner, och man befarade även en skada i livmodern. Igångsättningen avslutades då omedelbart, och barnet förlöstes med akut kejsarsnitt. I samband med kejsarsnittet kunde man också konstatera att livmodern hade spruckit, vilket krävde omedelbar kirurgisk behandling.

Dock har såväl mor som barn återhämtat sig efter händelsen, utan kända men.

Det är mycket ovanligt att livmodersskador uppstår vid igångsättning av en förlossning. Enligt regionens lex Maria-anmälan utsattes både kvinnan och barnet för onödigt lidande och riskerade en allvarlig vårdskada.

Den berörda verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

För mer information kontakta:

Birgit Johansson, chefläkare
Tel: 021- 481 88 29

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

 Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.