2023-01-12 09:11Pressmeddelande

Lex Maria: Oklart varför nyfött barn dog

Region Västmanland lex Maria-anmäler nu ett dödsfall där ett barn avled strax efter förlossningen. Då den interna utredningen inte lyckats slå fast vad som orsakade dödsfallet, avvaktar nu chefläkaren och Kvinnokliniken resultatet av den externa utredningen.

Det nyfödda barnet visade sig vara svårt medtaget, men trots försök till återupplivning gick det inte att rädda barnets liv. Händelsen var oväntad eftersom fosterljuden under förlossningen hade bedömts som normala, och endast bitvis lindrigt avvikande. Graviditeten hade varit normal och förlossningen skedde i fullgången tid.

Den interna utredningen tyder på att barnet kan ha dött på grund av allvarlig syrebrist under och efter förlossningen. Men det råder osäkerhet om syrebristen hade kunnat upptäckas tidigare under förlossningen, eller om ett kejsarsnitt hade kunnat rädda barnet.

Sedan flera år har Kvinnokliniken satsat på fördjupade utbildningar i fosterövervakning, bland annat att läsa av och tolka fosterljudskurvor. Eventuella ytterligare åtgärder får vänta i avvaktan på resultatet av den externa utredningen.

Det är mycket ovanligt att barn avlider i samband med förlossningar i Sverige.

För mer information:

Birgit Johansson. Chefläkare

Telefon: 021-481 88 29

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

 Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.