2019-04-10 07:07Pressmeddelande

Lex Maria: Barn avled vid förlossningen

 

Region Västmanland har anmält en händelse där ett barn avled i samband med förlossningen.


Förlossningen var inledningsvis normal men blev utdragen. När barnets hjärtljud enligt fosterövervakningen var svårtolkat och modern samtidigt var utmattad beslutade ansvarig läkare att förlösa med sugklocka.

 

Återupplivningsförsök gjordes direkt när barnet kom ut men dess liv gick inte att rädda. Obduktionen visade att barnet avled av syrebrist. Slutsatsen i den utredning som gjorts är att det inte är säkert andra åtgärder under förlossningen hade ändrat utgången, men det kan heller inte uteslutas.

 

Berörda är underrättade.

 

För mer information, kontakta:

Helena Granstam Björneklett. Chefläkare

Tel. 021-17 38 86

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.